Om SYDdagarna

SYDdagarna – Parasport för
barn och unga i Skåne

Sparbanken Syd och Ystads IF Handboll står som initiativtagare till SYDdagarna – ett evenemang som inte bara siktar på att främja parasport, utan också att stärka samhället och inspirera unga.

Hållbarhet i fokus

Bakom SYDdagarna ligger ett djupt rotat engagemang för hållbarhet och inkludering, där har Sparbanken Syd sedan lång tid tillbaka varit en föregångare inom hållbarhetsarbete och samhällsansvar. Genom att stödja evenemang som SYDdagarna strävar vi inte bara efter att främja parasport, utan även att bidra till ett mer inkluderande och jämlikt samhälle. Å andra sidan representerar Ystads IF Handboll en förening med en stark historia inom handbollssporten, men även med en djup passion för att göra idrotten tillgänglig för alla. Vårt arbete med ”Handboll för alla” utgör ett levande exempel på vår ihärdiga strävan efter att riva ner hinder och skapa möjligheter för alla att delta i idrotten.

Ett årligt återkommande evenemang

SYDdagarna är inte en engångshändelse. Med målsättningen att bli ett årligt återkommande evenemang, strävar vi efter att skapa en varaktig och växande plattform för parasport i Skåne. Genom att erbjuda barn och unga med funktionsnedsättningar möjligheten att kostnadsfritt prova på olika parasporter, hoppas vi på att därigenom öka intresset och kunskapen om parasport i regionen.

Samverkan och målgrupp

För att göra SYDdagarna till verklighet krävs samverkan och stöd från flera håll. Ystads IF Handboll och Sparbanken Syd står som projektansvariga, med stöd från RF/SISU, Ystads Kommun och ett tiotal partners. Genom att samla resurser och expertis från olika aktörer kan SYDdagarna verkligen göra en skillnad och nå ut till en bred målgrupp.

Deltagare kan inkludera befintliga verksamheter och föreningar som redan arbetar med aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar, samt enskilda unga individer med funktionsnedsättningar som inte är aktiva i föreningar men som är nyfikna på att prova på.

En plattform för förändring

SYDdagarna är mer än bara ett evenemang – det är en möjlighet att förändra liv. Genom att erbjuda möjligheten att prova på olika parasporter och skapa en plattform för kunskapsutbyte och samverkan, strävar SYDdagarna efter att stärka inte bara idrottsvärlden, utan hela samhället. Med vår vision om inkludering och hållbarhet är SYDdagarna ett lysande exempel på hur idrott kan vara en kraft för förändring och en källa till inspiration för oss alla.

Kort om SYDdagarna

När? Fredag 23 augusti och lördag 24 augusti 2024.

Var?  I centrala Ystad där idrottshallar, simhall och andra ytor utgör evenemangets område. Se karta under Praktisk information.

För vem? Barn och ungdomar i Skåne med funktionsnedsättning, samt idrottsföreningar som
vill lära sig mer om parasport.

Vilka idrottsgrenar? Du kan prova på gymnastik, bordtennis, fotboll, handboll, e-sport, simning, bowling, boccia och ridning.

Läs mer om idrottsföreningarna och de olika sporterna under Idrottsgrenar.

Behöver du hjälp med att anmäla dig? Kontakta oss så hjälper vi dig.

En gemensam ansträngning för
parasport och inkludering

Ekonomiskt stöd

En av våra viktigaste finansiärerer är Sparbanken Syds stiftelse.

Våra partners

Våra partners delar vår vision och bidrar med ekonomiskt stöd.

Våra supportrar

Vi har också flera engagerade supportrar som bidrar med resurser.

SYDdagarna är ett initiativ av